Været i dag:
Jøa Delvis skyet 2
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Våraksjon i Fosnes

Fosnes Velforeninger, hytteforeninger og andre lag og foreninger som ønsker å rydde i strandsonen/nærområdet bes ta kontakt med kommunen for registrering og avtale om henting av avfallet på forhånd.

MNAs våraksjon i FOSNES:

 
UKE 19 (7.–11. mai) 

Velforeninger, hytteforeninger og andre lag/foreninger som ønsker å samle hardplast i nærområdet/strandsonen i Fosnes, bes ta kontakt med kommunen for å få registrert navn, e-post og telefonnummer til kontaktperson – som MNA kan kontakte for nærmere avtale om hentested. Det er en forutsetning at to representanter for de som samler inn avfallet, møter renovasjonsbilen for å være behjelpelig med å få lastet på bilen. Dette vil være avgjørende for å få en smidig henting av avfallet. Fristen for å melde fra til kommunen om påmelding til aksjonen er mandag 30. april. Der det blir nødvendig med containere, vil utkjøring av container i Fosnes skje mandag 7. mai–torsdag 10. mai. Henting av containere vil skje dagen etter, tirsdag 8. mai–fredag 11. mai.

Rydding i fjæra skjer i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

4. og 5. mai er utpekt til Nasjonal Strand-rydde dag i hele Norge. Et opplegg som passer som hånd i hanske med MNAs vedvarende aksjon: Hold Namdalen Rent.

Fra MNAs brosyre som ble sendt til alle husstander før påske.

 
   

OPPFORDRING TIL VÅRAKSJON I FOSNES
 
Det oppfordres med dette til at nabolag, lag og foreninger, skoleklasser og alle andre hiver seg rundt og planlegger ryddeaksjoner langs strender, veier og andre fellesområder i uke 19 (uka før 17. mai).

Les informasjon fra MNA om hvordan en avtaler henting av søppelet. Søppelsekker kan hentes på kommunens Servicekontor, Jøa, eller hos vaktmester Joar på Salsnes oppvekstsenter.

Ordfører Bjørg