Været i dag:
Jøa Delvis skyet -2
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Til offentlig ettersyn - gebyr og avgifter 2018 – teknisk avdeling, Fosnes kommune

Fosnes formannskap vedtok i møte 30.11.17 at forslag til fastsettelse av gebyr og avgifter 2018 –teknisk avdeling kan legges ut til offentlig ettersyn.

Dokumentene kan ses på Fosnes kommunes hjemmesider, Fosnes servicekontor, bibliotekene, og på Cafe Paradis, Seierstad fra 1. desember til 13. desember 2017.

Saken skal behandles i Fosnes kommunestyre den 14. desember 2017. Innbyggere og andre berørte parter har anledning til å komme med merknader til forslagene. Merknadene må være skriftlig og må være kommet til Fosnes Servicekontor, Stavarvegen 2, 7856 Jøa før behandlingen i kommunestyret finner sted.

 

Merknader kan også sendes som e-post til:
postmottak@fosnes.kommune.no

 

Særutskrift av formannskapets behandling

Gebyrregulativ

Renovasjonsgebyr fra MNA

Tabellgrunnlag indirekte kostnad

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven

Kartindeksen

Teknisk sjef