Været i dag:
Jøa Skyet -3
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Suppleringsvalg til eldrerådet

Behov for oppnevning av et nytt medlem for resten av perioden

Eldrerådet i Fosnes har 5 medlemmer med personlig vara og består for peridoen 2015-2019 av følgende:
Ella Marit Lassemo med personlig vara: Anton O. Leithe
Tore Tranås, leder med personlig vara: Åse Tingstad
Solveig Hanssen med personlig vara: Audun Fosseng
Arne Skomsvold til 04.08.16, Turid Stene fra 29.09.16 med personlig vara: Lorentz Åge Langaas
Rune Wik med personlig vara: Baard Kristiansen ( valgt fra kommunestyre)

Tore Tranås gikk bort 6. mai 2017.

Det bes nå om at det oppnevnes et nytt medlem som representant for de eldre, for resten av perioden.
Pensjonistforeningene har etter lovteksten rett til å komme med forslag om medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet. Det er ikke slik at det bare er sammenslutninger som bærer ordet pensjonistforening, som har forslagsrett. I Arbeids- og inkluderingsdepartementets rundskriv til loven, A-32/2007, går det fram at også andre typer frivillige organisasjoner og foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre, bør få anledning til å foreslå medlemmer.

Frist for å komme med forslag til nytt medlem til eldrerådet settes til 15. september 2017.
Suppleringsvalget vil bli foretatt i kommunestyremøte 28. september 2017.

Forslag leveres/sendes skriftlig til Fosnes kommune, Servicetorget, 7856 Jøa eller til postmottak@fosnes.kommune.no.

Med hilsen

Rønnaug Aaring
Rådmann i Fosnes