Været i dag:
Jøa Delvis skyet 15
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk > Høringer > Artikkel

Søknad om godkjenning av ny lokalitet for matfisk av laks og ørret - Gyltneset, Fosnes kommune

Marine Harvest Norway as, 5835 Bergen, søker om etablering av ny akvakulturlokalitet for
matfisk av laks, ørret og sjøørret på følgende lokalitet i Fosnes kommune:

  • lokalisering: Gyltneset (64˚ 41,021ʼ N 11˚ 21,972' Ø Euref89/WGS84)
  • produksjon: lokalitetsbiomasse på 5460 tonn, årlig produksjon 7000 tonn
  • anlegg: 160m plastmerder med foringsflåte

Marine Harvest Norway as, 5835 Bergen, søker om etablering av ny akvakulturlokalitet for
matfisk av laks, ørret og sjøørret på følgende lokalitet i Fosnes kommune:

  • lokalisering: Gyltneset (64˚ 41,021ʼ N 11˚ 21,972' Ø Euref89/WGS84)
  • produksjon: lokalitetsbiomasse på 5460 tonn, årlig produksjon 7000 tonn
  • anlegg: 160m plastmerder med foringsflåte

Aktuelle dokument er tilgjengelig for offentlig innsyn på Fosnes Servicekontor, 7856 Jøa og
kommunens hjemmesider. Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og sendes pr post til
Fosnes Kommune, Servicekontoret, 7856 Jøa, eller på email til
postmottak@fosnes.kommune.no, innen 24.04.17. Evt. krav om konsekvensutredninger må
fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist. Slike krav sendes direkte til
fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken.

Søknad med vedlegg