Været i dag:
Jøa Delvis skyet 7
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Fylkeskommunen har fått ny leverandør på organisering av skoleskyss

Skoleskyss

Skolevei

AtB har nå ansvaret for organiseringen av all skoleskyss i Trøndelag Fylkeskommune. Dette betyr også at det blir noen nye rutiner for oss i kommunene.

I første omgang har den nye organiseringen betydning for de skolebarn som har delt bosted. Foreldrene må fylle ut skjema for bekreftelse på delt bosted, ved søknad om skoleskyss til flere adresser. For at elevene skal få det busstilbudet de har behov for, må dette skjemaet sendes servicekontoret i Fosnes kommune innen 5.mars 2018.

AtB har egne nettsider med informasjon om skoleskyss: https://www.atb.no/skoleskyss-grunnskole/ , her finnes trivselsregler på bussen og informasjon om trygg skoleskyss. Det er også informert om t-kort, dette vil ikke bli tatt ibruk med det første for våre skolebarn.

Vi minner også om Fosnes kommunes retningslinjer for kommunal skoleskyss for grunnskoleelever med 2,5 - 4 km skolevei:

  • elever 2. - 4. klassetrinn får rett til fri skoleskyss hele året.
  • elever fra og med 5.klassetrinn til og med 10.klassetrinn får kommunal rett til skoleskyss i tidsrommet 15.10. - 15.03. (vinterskyss). - Jf. vedtak i Fosnes kst nr. 64/14 av 25.09.2014

Det å frakte barn trygt til og fra skolen er felles ansvar fordelt på den som utfører selve transporten, skolen, foreldre og barna selv. Husk refleks i mørketida og foreldre og foresatte oppfordres til å snakke med sine barn om trafikksikkerhet.