Været i dag:
Jøa Skyet 1
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Skole og barnehage

Skole og barnehage.

Fosnes har to offentlige barnehager, Salnes barnehage som er en del av Salsnes oppvekstsenter og Jøa barnehage.

Det er to barneskoler. Salsnes har barneskole som er en del av Salsnes oppvekstsenter og Jøa barne- og ungdomskole, hvor ungdomsskolen for hele kommunen ligger.


Kontaktinformasjon. Obs! Nye nummer:

 

Salsnes oppvekstsenter, grunnskole 1. - 7. rektor 951 40 709
Jøa skole rektor

908 15 126

Barnehagene i Fosnes, Jøa og Salsnes styrer

917 05 660

SFO, Jøa og Salsnes styrer 917 05 660


E-post:                postmottak@fosnes.kommune.no

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Feil i oversikt over betalingssatser for kulturskole i Fosnes

Det har sneket seg inn en feil i betalingssatsene for kulturskolen i prislista for 2017. Dette er rettet opp nå her på nettet og vil komme som rettelse i neste infoskriv. Prisen er kr. 2.278,- pr. år for vanlig plass. Det er søskenmoderasjon med 30 % for andre og 50 % for tredje og øvrige søsken.

Sang, spill, lek og rytme (SSLR) er kr. 1.780,- pr. år.

Det er nå nytt barnehageår og det er igjen mulig å søke om reduksjon

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling for barn i barnehage

Det er nå nytt barnehageår og det er igjen mulig å søke om reduksjon i foreldrebetalinge. Søknadsskjema finnes her. PDF document ODT document

Salsnes oppvekstsenter, barnehage stenges midlertidig

Høsten 2016 vil barnehagen på Salsnes være stengt på grunn av for liten søknad av barn til barnehagen. Barnehagen blir ikke nedlagt, men det er ikke mulig å ha åpent denne høsten. Det vil gjøres en ny vurdering etter opptaket i oktober. Hvis det blir nok barn som søkes til barnehagen da, vil den startes opp igjen 1.februar.

Skoleruta for skoleårende 2016/2017 og 2017/2018 er klare

Skoleruta 2016/2017

Vedtakk i Fosnes kommunestyre 25.02.2016

Oppvekstplan for Fosnes kommune 2016 - 2020

Fosnes kommune har utarbeidet en oppvekstplan, den skal være et styringsverktøy for alle som arbeider med barn og unges oppvekst i kommunen.

Skjema for søknad om permisjon fra undervisningen

Fra og med 01.12.2015 vil det i Fosnes være slike retningslinjer for søknad om permisjon fra undervisning: Permisjon til og med 2 dager, avgjøres av kontaktlærer, permisjon til og med 5 dager avgjøres av rektor. Permisjoner over 5 dager, avgjøres av oppvekst og kultursjef.

Søknad om permisjon må være levert i god tid (senest 14 dager) før permisjon skal tas.

Søknadsskjema og retningslinjer finnes her PDF document ODT document

Jente_huske

Vedtatt av Fosnes kommunestyre 29.10.2015

Vedtekter for Fosnes kommunale skolefritidsordning

Fosnes kommune tilbyr skolefritidsordning for elever fra 1. til og med 4. klassetrinn, både på Salsnes og på Jøa. Vedtektene er revidert og vedtatt av Fosnes kommunestyre 29.10.2015 og kan leses her.

Vegarbeid

Anleggsarbeid ved Jøa barne- og ungdomsskole

I forbindelse med bygging av flerbrukshall, vil det bli utført en del anleggsarbeide ved Jøa barne- og ungdomsskole, de neste par månedene.