Været i dag:
Jøa Skyet 4
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Skole og barnehage > Salsnes Oppvekstsenter

Gitte Franck Sehm er vårt nye mobbeombud

Trøndelag har fått et mobbeombud

Kontaktperson for mobbeombudet i Fosnes kommune, er oppvekst og kultursjef Kari N. Thorsen

Les mer om mobbeombudet

Muligheter til å klage på forhold som kan ha negativ innvirkning på barnets/elevens fysiske/psykiske helse i barnehage og skole

Skolen/barnehagen skal legge til rette for en god praksis som sikrer at klager fra foresatte og barn blir mottatt/registrert og håndtert på en slik måte at deres rettigheter er ivaretatt.

Illustrasjon SFO-barn

Søknadsskjema SFO

SFO er organisert ved Jøa barnehage og ved Salsnes oppvekstsenter, grunnskole. Søknadsfrist 15.mai 2018

Søknadsskjema PDF document ODT document

Salsnes oppvekstsenter, barnehage stenges midlertidig

Høsten 2016 vil barnehagen på Salsnes være stengt på grunn av for liten søknad av barn til barnehagen. Barnehagen blir ikke nedlagt, men det er ikke mulig å ha åpent denne høsten. Det vil gjøres en ny vurdering etter opptaket i oktober. Hvis det blir nok barn som søkes til barnehagen da, vil den startes opp igjen 1.februar.

Vedtakk i Fosnes kommunestyre 25.02.2016

Oppvekstplan for Fosnes kommune 2016 - 2020

Fosnes kommune har utarbeidet en oppvekstplan, den skal være et styringsverktøy for alle som arbeider med barn og unges oppvekst i kommunen.

Skjema for søknad om permisjon fra undervisningen

Fra og med 01.12.2015 vil det i Fosnes være slike retningslinjer for søknad om permisjon fra undervisning: Permisjon til og med 2 dager, avgjøres av kontaktlærer, permisjon til og med 5 dager avgjøres av rektor. Permisjoner over 5 dager, avgjøres av oppvekst og kultursjef.

Søknad om permisjon må være levert i god tid (senest 14 dager) før permisjon skal tas.

Søknadsskjema og retningslinjer finnes her PDF document ODT document