Været i dag:
Jøa Regn 2
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Skole og barnehage > Salsnes Familiebarnehage

Gitte Franck Sehm er vårt nye mobbeombud

Trøndelag har fått et mobbeombud

Kontaktperson for mobbeombudet i Fosnes kommune, er oppvekst og kultursjef Kari N. Thorsen

Les mer om mobbeombudet

Muligheter til å klage på forhold som kan ha negativ innvirkning på barnets/elevens fysiske/psykiske helse i barnehage og skole

Skolen/barnehagen skal legge til rette for en god praksis som sikrer at klager fra foresatte og barn blir mottatt/registrert og håndtert på en slik måte at deres rettigheter er ivaretatt.

Åsplan 2017-2018

Salsnes familiebarnehage

Årsplanen for 2017 - 2018 PDF document ODT document ble godkjent i Samarbeidsutvalget for Salsnes familiebarnehage, oktober 2017.

Vedtatt i Fosnes kommunestyre 15.12.2016, endringer vedtatt 02.03.2017

Vedtekter Salsnes familiebarnehage

Den  01.02.2017, startet Salsnes familiebarnehage, hvor det er plass til 4 barn under 3 år, eller 5 barn over 3 år. Ved barnehagen er det kun heltidstilbud, 40 timer,  fem dager per uke. Åpningstidene er mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 07:15 til 16:00 og torsdag fra 07:15 til 12:15. Barnehagen har følgende vedtekter.

Vedtakk i Fosnes kommunestyre 25.02.2016

Oppvekstplan for Fosnes kommune 2016 - 2020

Fosnes kommune har utarbeidet en oppvekstplan, den skal være et styringsverktøy for alle som arbeider med barn og unges oppvekst i kommunen.