Været i dag:
Jøa Skyet 4
yr.no
Icon_RP005

Mindre endring av plan, jf. plan- og bygningsloven § 12-14, 2.ledd

Endring av 1748RP005 Geilin boligområde

Reguleringsplan for Geilin boligområde er endret. Endringen innebærer at antall tomter i planområdet endres fra 10 til 6 og at det regulers inne en felles parkering. Endringen er vedtatt av rådmann 28.05.2018.