Været i dag:
Jøa Skyet -1
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Pleie og omsorg

Pleie og omsorg

Avdeling for pleie og omsorg tilbyr institusjonsopphold, hjemmetjenester, trygghetsalarm, matombringing og tilbud om tilrettelagte boliger for brukere i alle aldre.

Avd. funksjonhemmede og avd. psykisk helsarbeid er direkte underlagt pleie og omsorg.
 
Bankkontonummer gaver til sykeheimen 5081 05 76518

 

Kontaktinformasjon: 

Postadresse: Fosnes servicekontor, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
Besøksadresse: Dun, 7856 Jøa

 

E-post:                postmottak@fosnes.kommune.no

 

 

Daglig leder Pleie og omsorg Jane Tingstad 915 82 989 jane.tingstad@fosnes.kommune.no
Koord. avd. funksj.h./ psyk. helsev. Eva Solem 958 83 231 eva.solem@fosnes.kommune.no
Fosnes sykeheim   900 26 708  
Fosnes hjemmesykepleie   900 26 708  
Remma omsorgsboliger   415 09 251  
Kjøkken Fosnes sykeheim   469 23 032  

 

 
 
 

Formannskapet har behandlet satser for oppvekst og kultur og helse- og omsorg

Gebyr og betalingssatser for 2018 - til høring

Gebyr og betalingssatser for oppvekst og kultur og helse- og omsorg ble behandlet i Fosnes formannskap, 15.11. 2017 og legges med dette ut til høring, før endelig behandling i Fosnes kommunestyre 14.12.2017.

Revidert serviceerklæring for hjemmetjenesten innen pleie og omsorg

Serviceerklæringen for hjemmetjenesten, som omhandler hjemmesykepleie og praktisk bistand, ble revidert i vår og vedtatt i kommunestyret 28.05.09.

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

Alle eldre over 62 år, som er utsatt for overgrep, kan ringe kontakttelefonen 800 30 196 for å få råd, veiledning og hjelp.