Været i dag:
Jøa Skyet 4
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Tekniske tjenester > Arealplaner > Plandokumenter til høring

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Formannskapet har vedtatt å legge ut følgende planer til offentlig ettersyn:


Icon_RP005

Mindre endring av plan, jf. plan- og bygningsloven § 12-14, 2.ledd

Endring av 1748RP005 Geilin boligområde

Reguleringsplan for Geilin boligområde er endret. Endringen innebærer at antall tomter i planområdet endres fra 10 til 6 og at det regulers inne en felles parkering. Endringen er vedtatt av rådmann 28.05.2018.

1748RP052 Vestgård hytteområde Sørsjøen

Fosnes formannskap vedtok den 09.05.2017 i sak 22/17 å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn. Jf. plan- og bygningsloven § 12-10

Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunenes servicekontor, Fosnes folkebibliotek og hos Seierstad dagligvarer. Plandokumentene finnes også i kommunens planregister på nett. Søk på planid: 1748RP052.  http://webhotel3.gisline.no/Webplan_1748/

Høringsfrist er 11.08.2017.

1748RP049 Sandvika hytteområde

Fosnes formannskap vedtok den 09.05.2017 i sak 23/17 å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn. Jf. plan- og bygningsloven § 12-10

Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunenes servicekontor, Fosnes folkebibliotek og hos Seierstad dagligvarer. Plandokumentene finnes også i kommunens planregister på nett. Søk på planid: 1748RP049.  http://webhotel3.gisline.no/Webplan_1748/

Høringsfrist er 11.08.2017.