Været i dag:
Jøa Skyet 11
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk >  > Artikkel

Ordførerens hjørne september 2018

Trygve

September er høstens første måned, vi kan så smått ane at den er på vei, høstens første vakre farger er registrert. Etter en flott og varm sommer har årstidens kjennetegn vist seg fram, det er et visst håp om at kraftprisen kan gå ned.

Et årvisst arrangement hver høst er TV-aksjonen til inntekt til forskjellige humanitære formål. I år går innsamlingen til Kirkens Bymisjon under mottoet «Mindre alene sammen». Intensjonen er å inkludere og skape møteplasser for de som av forskjellige grunner ikke har et nettverk eller faste holdepunkter i livet, og som av den grunn i stigende grad føler ensomhet eller utenforskap.

Jeg vil gjerne oppfordre dere alle til å enten melde dere frivillig som bøssebærer gjennom å kontakte meg eller varaordfører Rune Wik. Du kan også melde deg som frivillig på Blimed.no. Sannsynligheten er stor for at flere vil bli oppringt eller forespurt direkte om å være bøssebærer, jeg oppfordrer dere til å ha en positiv innstilling dersom dere opplever dette.

En annen og betydningsfull hendelse I Fosnes dette året er at helseundersøkelsen HUNT 4 kommer til kommunen vår i første del av desember. De tre foregående HUNT undersøkelsene har hatt stor betydning for å kartlegge helsetilstanden blant Nord-Trøndere, og er også benyttet som forskningsmateriale for å forske på helsa både i Norge og i andre land. Det er i tillegg skrevet flere doktorgradsavhandlinger med Hunt-undersøkelsene som faktabase. Dette sier noe om hvor stor betydning denne undersøkelsen har hatt for å kartlegge og forebygge helseplager i befolkningen. Jeg vil derfor på det sterkeste anmode om at dere bruker litt tid på å sette dere inn i hva undersøkelsen innebærer og at dere allerede nå bestemmer dere for at dette vil dere bidra til å gjøre best mulig. Fra vår side i politisk og administrativ ledelse i Fosnes kan det ikke sier sterkt nok; bli med og bidra til bedre helse for alle.

Den siste uken har vært preget av Nye Namsos sitt prosjekt «Visjon Misjon». Det har vært veldig interessant og spennende å følge prosjektleder Inge Ryan og hans stab omkring i de forskjellige stedene som har huset folkemøtene. Møtene må sies å ha vært en bekreftelse på at engasjementet for eget lokalmiljø så absolutt er levende og at ønsket om utvikling av eget nærmiljø er en sterk motivasjonsfaktor for videre involvering. I de mange innspillene som har kommet er det mange likhetspunkter fra plass til plass, men felles for de fleste er stoltheten over og tilhørigheten til eget bomiljø. Det har kommet mange innspill etter åtte møter spredt rundt fra Lund til Namdalseid. Disse vil bli registrert og etter hvert brukt som innspill i utforminga av framtidig samfunnsplan for den kommende Namsos kommune.

Helt på tampen vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har tatt kontakt, delt gleder og sorger, og vist omtanke i en vanskelig periode. All oppmuntring har vært til stor støtte og hjelp i en til tider tung tid. Men jeg er glad for å kunne si; nu går alt så meget bedre.

Trygve Sandvik
Ordfører i Fosnes