Været i dag:
Jøa Skyet 10
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk >  > Artikkel

Ordførerens hjørne mai 2019

Trygve

Mai du skjønne milde gjorde vi unna i slutten av april, mens våren er satt på vent noen dager. Det er likevel lysning i sikte, spådommene for nasjonaldagen er positive.

Midt i den flotte perioden vi hadde i april kom sjokkmeldingen om at rektor ved Nord Universitet la fram forslag som ville medføre at studietilbudet ved Nord`s campus i Namsos skulle flyttes til andre campus. Dette gjaldt sykepleie- og vernepleie-utdannelsen som ble foreslått flyttet til Levanger og paramedisin som ble foreslått flyttet til Bodø. Riktignok ble det foreslått at farmasi-utdanningen skulle utredes på et senere tidspunkt, men med et så svekket miljø tilbake i Namsos, ville det være lite sannsynlig at denne fagretningen ble værende i Namsos på sikt.

Rektors innstilling til styret er isolert sett en konsekvens av de kravene som stilles til enhver utdannings-institusjon på dette nivået, men tar ikke hensyn til samfunnskonsekvensene en slik omgjøring medfører. Det som berøres i rektors innstilling er utelukkende Universitetet Nord sine prioriteringer i forhold til egen drift. Konsekvensene lokalt i Namsos, Steinkjer og Verdal er ikke berørt, og grunnlaget for rektors konklusjoner er overfladiske og til dels mangelfulle.

Reaksjonene lokalt lot ikke vente på seg og var naturlig nok kraftige. Mange involverte fra alle deler av lokalsamfunnet reagerte med sinne og forbauselse. Det hele resulterte i en gigantmønstring på Festplassen i Namsos, initiert av D.D.E. Mer enn 6000 mennesker fra hele regionen fylte Festplassen og slo ring rundt campus til en markering mot planene om å rasere universitetsmiljøet i Namdalen. Mange fra Fosnes deltok også på denne markeringa.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som deltok på Festplassen eller på annen måte har gitt sin støtte til ei sak som har betydning for oss alle gjennom mulighet til utdanning, trygghet for liv og helse i kommuner og på sykehus.

Nasjonaldagen er nært forestående og vi kan glede oss over å delta på feiringen av grunnloven. Det er en styrke ved vårt demokrati at vi samlet og i vante former sammen med naboer, familie og venner kan markere vår uavhengighet.

Jeg vil ønske alle en verdig og stemningsfull grunnlovsdag.

Trygve Jonny Sandvik
Ordfører i Fosnes.