Været i dag:
Jøa Skyet 10
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk >  > Artikkel

Ordførerens hjørne februar 2019

Trygve

Akkurat da vi holdt på å bli vant til vinterens hvite favntak, kom mildværet og fjernet kulde og det fine snødekket som har gitt oss mulighet til snø-lek i forskjellige varianter, skirenn og skøyteaktiviteter. Beklagelig og synd for alle som setter pris på vinteren.  Ennå er vi tidlig på året, så fremdeles kan vi få skiføret tilbake.

En av de forandringene og endringene i dagliglivet vårt de siste årene er følgene av økende digitalisering generelt.. Disse endringene ser vi på forskjellige måter, men de aller fleste av dem er til det bedre i forhold til det vi har vært vant til før.  En av følgene er at statlige etater som Skattekontoret og Nav har begynt å bruke digitale postkasser når det er nødvendig å kommunisere med innbyggerne. Informasjon fra statlige etater krever selvsagt en høy grad av sikkerhet. Dette krever innlogging etter fastsatte rutiner, men når dette er klarlagt gir det en rask og sikker kommunikasjon. Dette krever også at vi som mottakere har gjort oss selv i stand til å motta denne informasjonen. Per i dag har kun 1/3 av adressater i Fosnes opprettet sin digitale postkasse. Det å kommunisere med innbyggerne på denne måten vil bli den foretrukne måten å formidle informasjon på, og vil også effektivisere driften i de etatene det gjelder. Så for deg og meg gjelder det å være tilgjengelig også på ulike digitale plattformer.

Nye teknologier avløser til stadighet de bestående, så også innenfor telekommunikasjon. I fremtiden vil all telefoni og dataoverføring foregå ved hjelp av fiber eller radio. Det betyr at de gamle kobberledningene som i dag overfører telefoni og data fra hjemmene våre, om ikke alt for lenge vil være moden for avløsning. Vi vet at fiberkapasitet først blir utbygd på strekningen Salsnes-Lund. Når denne strekningen er utbygd, vil sentralene som i dag styrer fasttelefoni bli nedlagt. Det betyr at dersom beboere på denne strekningen som vil beholde en fast tilknytning til telefoni og dataoverføring, må man sørge for å bli tilknyttet fibernettet som er under planlegging. Det samme gjelder også andre steder i kommunen, men først ute er altså Salsnes-området.

Vi har nå kommet til midten av skolenes vinterferie, jeg vil derfor benytte anledningen til å ønske alle ferierende en fortsatt god ferie, og til alle andre en fortsatt fin februar måned.

Trygve Jonny Sandvik
Ordfører i Fosnes