Været i dag:
Jøa Skyet 10
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk >  > Artikkel

Ordførerens hjørne desember 2018

Trygve

Går ut fra at jule-uroen nå begynner å gjøre seg godt gjeldende rundt omkring i hjemmene i Fosnes. All bakst, vask, sølvpuss og handel er i det minste planlagt, i beste fall også unnagjort. Men for de fleste av oss er det bare å stålsette seg for fortsettelsen.

Høstens mye omtalte Hunt 4 er nå kommet i gang, de første har allerede gjennomført sin avtale. Jeg skal ikke mase for mye om dette nok en gang, men har en klar oppfordring til å benytte denne anledningen til en grundig helsesjekk, og også et bidrag til verdifull forskning. Muligens blir det ny sykkel eller bil også, til jul til og med. Glem heller ikke å spørre etter materiale til HUNT En Helse dersom du har hund eller husdyr.

Desember er tiden for å gi hverandre gaver. Høsten 2015 fikk Fosnes kommune tildelt midler fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKom) på 2,7 mill. kr for å bygge ut bredbåndskapasitet til innbyggerne. Telenor fikk etter hvert anbudet på utbygging, og presenterte en plan for utbygging som innebar legging av fiber der det var lønnsomt, d.v.s. i området Dun, og utbygging av radio-teknologi de fleste andre steder som er mer spredt bebygd.  Utbyggingen på Dun er gjennomført, men for resten av kommunen har ting latt vente på seg. Telenor har etter hvert besluttet å satse på et mindre antall teknologier, så den som ble valgt for resterende deler av Fosnes, har Telenor nå bestemt seg for å ikke satse på. Vår avtale med Telenor står fremdeles ved lag og selskapets forpliktelser overfor Fosnes er de samme som før og utbygging av mobildekning går som forutsatt, til tross for forsinkelser med hubro, værforhold og andre ting. Vi jobber nå med en plan som skal gi mesteparten av kommunens innbyggere nett-tilgang ved bruk av fiberteknologi. Ny planlagt utbygging av kapasitet og nye metoder for utbygging har gjort at det nå bygges ut med fiber i områder som det tidligere ikke har vært satset på. Vi har derfor store forhåpninger om at vi innenfor en ikke altfor fjern framtid vil få utbygd fiber til store deler av kommunen i tillegg til området på Dun. Går det som vi håper vil det bli muligheter for å koble seg på fiber for de fleste av oss. Så kan man glede seg over det i romjulas rolige dager.

Jula er på mange måter høytida som betyr mest for kontakt med familiene våre. Rolige dager betyr tid sammen med barn, barnebarn, foreldre og annen familie. Det gjelder å nyte den stunden på året. Men ikke alle er så heldige at de har huset fullt. For noen blir ensomheten ekstra tyngende i den tida som kommer nå. Kanskje kjenner du noen som sitter alene i perioder mens vi andre feirer sammen med våre nærmeste. I et folkehelseperspektiv oppnår du mange effekter om du i løpet av høytida tar bena fatt og besøker en nabo eller kjenning som er alene i din nærhet. Så hjelper du både deg selv og andre.

Jeg vil ønske alle sammen en positiv innholdsrik førjulstid, ei trygg og god julefeiring og et spennende godt nytt år. En spesiell julehilsning til alle ansatte som holder hjulene i gang i høytiden.

Trygve Jonny Sandvik
Ordfører i Fosnes