Været i dag:
Jøa Delvis skyet 2
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

I samsvar med pbl §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av detaljregulering

Oppstart av planarbeid - 1748RP055 Amundrønningen 2, Salsnes

Kart planområde.png

Fosnes kommune har vedtatt å starte detaljregulering av Amundrønningen 2, Salsnes. Planen vil erstatte tidligere reguleringsplan for Amundrønningen. Hensikten er å lage en plan som stemmer med nåværende bruk av område og framtidig bruk og utbygging

Reguleringsplanen vil erstatte tidligere reguleringsplan for Amundrønningen Salsnes planid 1748RP021 vedtatt 25.06.1992. Planområdet er utvidet til også å omfatter Salsnes småbåthavn og Rønningsholmen. Aktuelle arealformål er, småbåthavn, fritids og turistformål, næringsformål og grønn struktur.

Planlagt utbygging vil ikke utløse krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 8.

Aktuelle plandokumenter vil fortløpende bli lagt i Planregisteret på kommunens hjemmeside http://webhotel3.gisline.no/Webplan_5048/
(søk på planens navn: Amundrønningen 2 Salsnes eller planid: 1748RP055).

Merknader og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Fosnes  kommune v. Servicekontoret, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, eller til postmottak@fosnes.kommune.no.

Høringsfrist: 1. november 2019.

For ytterlige opplysninger kontakt saksbehandler Oddvin Moan, epost oddvin.moan@fosnes.kommune.no  tlf. 74286400