Været i dag:
Jøa Regn 2
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk > Høringer > Artikkel

Ny lokalitet Hillstøa i Fosnes kommune - Midt-Norsk Havbruk AS

Midt-Norsk Havbruk as vil søke om ny lokalitet Hillstøa (MTB 4680 tonn) i Fosnes kommune rett nord for Jøa, se kart.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn på Servicekontoret i Fosnes kommune:

Kommune:                Fosnes

Navn på søker:         Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS     

Organisasjonsnr.:    963 867 212

Søknaden gjelder:    Søknad om ny lokalitet                                  

Lokalitet:                  Ny lokalitet Hillstøa

Lokalitetsbiomasse: 4680 tonn

Kartref.:                    Midtpunkt: N: 64°41.697N 11°18.109Ø

                                         Flåte:

                                         N: 64°41.576N 11°17.840Ø

                                       Ø: 64°41.566N 11°17.861Ø

                                       S: 64°41.562N 11°17.852Ø

                                       V: 64°41.572N 11°17.831Ø

 

                                            Anleggsramme:

N: 64°41.828N 11°18.301Ø

Ø: 64°41.764N 11°18.435Ø

V: 64°41.626N 11°17.776Ø

S: 64°41.562N 11°17.910Ø

Kontaktperson:        Anne Grete Nordalen, Mob: 99165481

Frist for uttalelse til søknad om ny lokalitet er satt til 1 mnd. etter denne kunngjøringen.

Eventuelle merknader sendes kommunen på e-post: postmottak@fosnes.kommune.no

Søknad

Brev til Fosnes kommune

Kart

Fortøyningen med arealplan