Været i dag:
Jøa Skyet -3
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim vedtatt

Lovendring krever at hver kommune skal ha kommunale kriterier for tildeling av langtidsplass.

Lovendringen som ble vedtatt i Stortinget 13 juni-16 tydeliggjør gjeldende rett om at pasienter har rett til opphold i sykeheim eller lignende boform dersom en faglig vurdering tilsier at dette er det eneste tilbudet som kan sikre forsvarlige tjenester. For å bedre forutsigbarheten og tryggheten for pasienter som vil få behov for langtidsopphold i sykeheim skal hver kommune dessuten nå ha kommunale kriterier for tildeling. Forskriften skal ta utgangspunkt i den praksisen som kommunen allerede har på tildeling av sykeheimsplasser.

Nytt i lovendringen er at pasienter kan settes på venteliste. Dette omfatter pasienter som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunene vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester kan bo heime i påvente av plass. Disse pasientene har rett til vedtak som innebærer at vedkommende er kvalifisert for langtidsplass og skal føres opp på venteliste. Forskriften beskriver denne retten til å settes på venteliste og hvordan ventelisten skal håndteres. Den beskriver også hva som ligger til grunn for vurderingene og inneholder også kriterier for tildeling.

Forskriften har ligget ute til offentlig høring og ble vedtatt i Fosnes kommunestyre 29.06-17. Den trådte i kraft 01.07-17, og ligger i sin helhet på hjemmesiden under pleie og omsorg.