Været i dag:
Jøa Delvis skyet 13
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Ledige stillinger i Fosnes kommune

Vi har flere ledige faste stillinger ledig innen pleie- og omsorg. Vi trenger også vikarer på flere områder, og er på utkikk etter en lærlingekandidat innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Er du sykepleier og kan tenke deg å jobbe på natt? Vi har to faste stillinger ledig med tjeneste på natt.

Kan du tenke deg å jobbe i pleie- og omsorg? Vi har to faste helgestillinger som helsefagarbeider, med arbeid hver tredje helg

Ledige stillinger i Fosnes kommune
St.nr Stilling Søknadsfrist
2601/18 Sykepleiere - to faste stillinger på 59,86% med for tiden tjeneste på natt 30.04.2019
2648/19 Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget, lærested Jøa barnehage med oppstart august 2019 05.05.2019
2649/19 Helsefagarbeider fast 11,26% stilling, tjeneste hver tredje helg 30.04.2019
2650/19 Helsefagarbeider fast 15% stilling, tjeneste hver tredje helg 30.04.2019
2651/19 Kokk - vikariat i 40% stilling til 30.09.19, med mulighet for forlengelse 30.04.2019 

Trykk på stillingsnavn for å få opp fullstendig utlysningstekst.

Tilsetting skjer på kommunale vilkår. Det tas forbehold om mulige endringer som måtte oppstå fram til tilsetting skjer. Det må tas forbehold om fortrinnsrett for internt ansatte i deltidsstillinger og eventuelle omplasseringer. Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å få bli unntatt offentlighet likevel kan bli ført opp på søkerliste. I slike tilfeller vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Ansatte må være villig til å benytte egen bil i tjenesten, etter avtalt godtgjøring pr. kjørte km når det er tjenestlig behov for slik kjøring.

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema, bruk lenke nederst her. Skjemaet må fylles ut nøyaktig med alle relevante opplysninger, også om utdanning og praksis, da skjemaet også skal brukes som del av utvidet søkerliste. Ta deg gjerne tid til å skrive utfyllende opplysninger og begrunnelse for at du søker stillingen.

Klikk ovenfor på den stillingen som du ønsker å søke på. Da får du opp fullstendig utlysningstekst. Les utlysningsteksten. Fyll ut søknadsskjema og trykk "send". Søknaden leveres da inn i vårt saksbehandlingssystem. Dersom du har oppgitt e-post adresse, vil du få en kopi av skjemaet som kvittering for at prosessen var vellykket.

Bruk dette elektroniske søknadsskjema.

Kontakt servicekontoret i Fosnes kommune, telefon: 74286400, ved behov for hjelp.