Været i dag:
Jøa Kraftig regn 7
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Ledige stillinger i Fosnes kommune -

Har du lyst til å jobbe sammen med oss i sommer?

Vi søker etter ferievikarer i pleie- og omsorgstjenestene og sommervikarer i vaktmestertjenesten. Søknadsfrist 10. mars 2019.

Vi har også ledig fast stilling for sykepleier, med tjeneste på natt .

Ledige stillinger i Fosnes kommune
St.nr Stilling Søknadsfrist
2601/18 Sykepleier - fast stilling på 59,86% med for tiden tjeneste på natt PDF document ODT document  åpen frist
2620/19 Ferievikarer sommeren 2019 - pleie- og omsorgstjenesten 10.03.2019
2621/19 Sommerjobb for ungdom 2019 - vaktmestervikarer på Salsnes og på Jøa 10.03.2019
2622/19 Guide(r) ved Olav Duuns barndomsheim - sommeren 2019 10.03.2019 

Trykk på stillingsnavn for å få opp fullstendig utlysningstekst.

Tilsetting skjer på kommunale vilkår. Det tas forbehold om mulige endringer som måtte oppstå fram til tilsetting skjer. Det må tas forbehold om fortrinnsrett for internt ansatte i deltidsstillinger og eventuelle omplasseringer. Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å få bli unntatt offentlighet likevel kan bli ført opp på søkerliste. I slike tilfeller vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Ansatte må være villig til å benytte egen bil i tjenesten, etter avtalt godtgjøring pr. kjørte km når det er tjenestlig behov for slik kjøring.

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema, bruk lenke nederst her. Skjemaet må fylles ut nøyaktig med alle relevante opplysninger, også om utdanning og praksis, da skjemaet også skal brukes som del av utvidet søkerliste. Ta deg gjerne tid til å skrive utfyllende opplysninger og begrunnelse for at du søker stillingen.

Klikk ovenfor på den stillingen som du ønsker å søke på. Da får du opp fullstendig utlysningstekst. Les utlysningsteksten. Fyll ut søknadsskjema og trykk "send". Søknaden leveres da inn i vårt saksbehandlingssystem. Dersom du har oppgitt e-post adresse, vil du få en kopi av skjemaet som kvittering for at prosessen var vellykket.

Bruk dette elektroniske søknadsskjema.

Kontakt servicekontoret i Fosnes kommune, telefon: 74286400, ved behov for hjelp.