Været i dag:
Jøa Klarvær -8
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Kultur og fritidstilbud

ro i lag

Fosnes er en kystkommune. Naturen her består av fjell, myrer. øyer, holmer og skjær. Livsgrunnlaget har tradisjonellt vært jordbruk og fiske, noe som preger kulturlandskapet. I et slikt miljø er det rike muligheter for naturopplevelser. Det er mange muligheter for jakt, fiske, og andre fritidsaktiviteter.

Vi har et rikt kulturliv. Særlig innen sang og musikk, med flere musikkorps og kor, men også idrettslag, ungdomslag, dykkerklubb, skytterlag, kajakk-klubb og mye annen aktivitet. Noe av det som foregår  vil forsøke å vise på denne siden.

Kulturen er sterkt representert gjennom kulturskolen, og samspillet med kommunens mange frivillige organisasjoner har som resultat at kommunen fremstår som en spennende kulturkommune.

Det er ofte arrangement og mye aktivitet innenfor mange forskjellige sjangre, som alle kan delta på.
Følg med på aktivitetskalenderen - se om det finnes noe for deg!

 

 Kontaktinformasjon:  

Postadresse: Fosnes servicekontor, Stavarvegen 2,  7856 Jøa
Besøksadresse: Stavarvegen 2, 7856 Jøa

E-post:                postmottak@fosnes.kommune.no 

 

Fosnes servicekontor    74 28 64 00  

 

Formannskapet har behandlet satser for oppvekst og kultur og helse- og omsorg

Gebyr og betalingssatser for 2018 - til høring

Gebyr og betalingssatser for oppvekst og kultur og helse- og omsorg ble behandlet i Fosnes formannskap, 15.11. 2017 og legges med dette ut til høring, før endelig behandling i Fosnes kommunestyre 14.12.2017.

Bilde Eldres dag 2017

23.november kl. 17.15 i Foajeen i Fyret

Fosnes eldreråd arrangerer Eldres dag

kulturminnesøk ute i felten

Kulturminneplanarbeidet i Fosnes kommune

Omkring 1980-årene ble det foretatt en registrering av hus og bygninger som den gang var over 100 år, dette ble lagt i et register som heter SEFRAK. I forbindelse med at vi nå arbeider med en kulturminneplan i Fosnes, må registret gås gjennom for å se om bygningene fortsatt eksisterer.

Fosnes bygdemuseum - tallerkenhylle_800x600

Vi starter igjen med dugnader i registreringsarbeid i museet

Registreringsarbeid ved Fosnes bygdemuseum

Nå er høsten her og vi har fortsatt en masse gjenstander som skal registreres, ved Fosnes bygdemuseum. Det har vært en stabil  gjeng som har holdt på de to siste vintrene, men vi har god plass for flere. Alle som er interesserte er hjertelig velkommen. Registreringsarbeidet består i å kartlegge alle gjenstander som finnes i samlingen. Alle gjenstandene er registrerte i bøker, men for at vi nå skal forberede å ha samlingen digitalt, må vi skrive inn alle detaljer på egne kort. Vi trenger noen til å måle, noen til å skrive, noen til å hente og sette på plass gjenstander og noen til å lete opplysninger - her finnes oppgaver for enhver smak. Dugnadene finner sted på Fosnes bygdemuseum i skolestua den første onsdagen i måneden, neste dugnadskveld blir da onsdag 6.september kl. 18.00  - alle er velkommen.

I forbindelse med kultminneplanarbeidet inviteres det til kursing

Kulturminneplan i Fosnes kommune

For å kunne registrere de kulturminnene vi har i kommunen, for videre å kunne plukke ut hvilke som er viktige for våre innbyggere, arrangeres det kurs i kulturminnesøk. Dette er et nettsted hvor alle kan finne alle kulturminner i Norge. Alle som har lyst kan melde seg på.

Svømmebasseng

Lag/forening inviteres til å drifte den offentlige badingen i Fyret

Utlysning av drift av offentlig bading i Fyret

Fyret  - bilde_800x500

Flerbrukshuset Fyret

Flerbrukshuset inneholder skytebane, møterom med tekjøkken i tilsknytning til skytebane, svømmebasseng, stor sal (674,5 kvm 20x32m), kjøkken, foaje og bibliotek. Betalingssatser for leie. Reglement for utleie av Fyret. Det er offentlig bading tirsdag og torsdag kveld, det er også mulig å leie bassenget.

Feil i oversikt over betalingssatser for kulturskole i Fosnes

Det har sneket seg inn en feil i betalingssatsene for kulturskolen i prislista for 2017. Dette er rettet opp nå her på nettet og vil komme som rettelse i neste infoskriv. Prisen er kr. 2.278,- pr. år for vanlig plass. Det er søskenmoderasjon med 30 % for andre og 50 % for tredje og øvrige søsken.

Sang, spill, lek og rytme (SSLR) er kr. 1.780,- pr. år.

Ferie for alle

Røde Kors tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi.

Røde Kors Nord-Trøndelags tilbud Ferie for alle 2017

Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Arbeid med kulturminneplan i Fosnes

Kulturminneplanarbeid i Fosnes kommune

Ihht. Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsetting av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fosnes kommune. Frist om innsending av merknader vil bli kunngjort senere.