Været i dag:
Jøa Skyet 10
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Kultur og fritidstilbud

ro i lag

Fosnes er en kystkommune. Naturen her består av fjell, myrer. øyer, holmer og skjær. Livsgrunnlaget har tradisjonellt vært jordbruk og fiske, noe som preger kulturlandskapet. I et slikt miljø er det rike muligheter for naturopplevelser. Det er mange muligheter for jakt, fiske, og andre fritidsaktiviteter.

Vi har et rikt kulturliv. Særlig innen sang og musikk, med flere musikkorps og kor, men også idrettslag, ungdomslag, dykkerklubb, skytterlag, kajakk-klubb og mye annen aktivitet. Noe av det som foregår  vil forsøke å vise på denne siden.

Kulturen er sterkt representert gjennom kulturskolen, og samspillet med kommunens mange frivillige organisasjoner har som resultat at kommunen fremstår som en spennende kulturkommune.

Det er ofte arrangement og mye aktivitet innenfor mange forskjellige sjangre, som alle kan delta på.
Følg med på aktivitetskalenderen - se om det finnes noe for deg!

 

 Kontaktinformasjon:  

Postadresse: Fosnes servicekontor, 7856 Jøa
Besøksadresse: Dun, 7856 Jøa

E-post:                postmottak@fosnes.kommune.no 

 

Fosnes servicekontor    74 28 64 00  

 

Teaterstykket På Tvert_300x201

Nord-Trøndelag Teater kommer

Forestillingen "På Tvert" kommer til Fyret på Jøa 26.10.2017

Nord-Trøndelag teater kjører en kampanje nå der man får 20% rabatt på billettene til forestilling i høst. Denne kampanjen varer t.o.m 16. juni.

Her er billettlinken: http://ntteater.ticketco.no/paa_tvert_fosnes

Feil i oversikt over betalingssatser for kulturskole i Fosnes

Det har sneket seg inn en feil i betalingssatsene for kulturskolen i prislista for 2017. Dette er rettet opp nå her på nettet og vil komme som rettelse i neste infoskriv. Prisen er kr. 2.278,- pr. år for vanlig plass. Det er søskenmoderasjon med 30 % for andre og 50 % for tredje og øvrige søsken.

Sang, spill, lek og rytme (SSLR) er kr. 1.780,- pr. år.

Ferie for alle

Røde Kors tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi.

Røde Kors Nord-Trøndelags tilbud Ferie for alle 2017

Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Arbeid med kulturminneplan i Fosnes

Kulturminneplanarbeid i Fosnes kommune

Ihht. Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsetting av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fosnes kommune. Frist om innsending av merknader vil bli kunngjort senere.

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016.

 

Kommunale kulturmidler 2016

Det er igjen tid for å søke kommunale kulturmidler fra Fosnes kommune - merk søknadsfrist fredag 29. april 2016.

Søknadsskjema PDF document ODT document

Haug med bøker

På Jøa er det nå nye åpningstider på biblioteket

Åpningstider ved Fosnes folkebibliotek

Reidun Johansen betjener nå biblioteket på Jøa. Åpningstidene blir nå tirsdager fra 11.00 - 15.00 og onsdager fra 18.30 - 20.30. Ta turen innom å se hva som finnes av utlånsbøker og lån gjerne en god bok eller fler.

På Salsnes betjenes biblioteket av Maren W. Finanger, åpningstidene er  onsdager  17.30 - 19.30 og torsdager fra 12.30 - 14.30.

Kulturprisen for Fosnes kommune 2015

I henhold til statutter for Fosnes kommunes kulturpris kan prisen tildeles enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger eller andre som på forskjellig måte har nær tilknytning til, og har gjort seg bemerket innenfor kulturlivet i Fosnes kommune.

Alle kan komme med forslag - innen 30.april 2015.

Det er tid for å søke kulturmidler fra Fosnes kommune - frist 30.04.2015

Kulturmidler i Fosnes kommune for 2015

I årets budsjett er det avsatt kr 67.000 til kulturmidler. Av disse midlene er kr 51.000 øremerket tiltak for barn og unge, og kr 16.000 øremerket voksne. I tildelingen vil det bli skilt mellom idrettsformål (inkl. skytteraktivitet) og andre kulturformål. Søknadsskjema finnes her PDF document ODT document

Oversikt over prisvinnere

Kulturprisen for Fosnes kommune