Været i dag:
Jøa Delvis skyet 1
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Kriseteam / POSOM-gruppe

I nødsituasjoner skal det varsles på nødnumrene som er:

110 til brannvesenet 112 til politiet 113 til ambulanse

Kriseteamet / POSOM-gruppen (Psykisk og sosial omsorg ved ulykker)
i Fosnes kommune skal bistå mennesker i personlig krise / sorg.

Kriseteamet består av

Eva Solem - psykiatrisk vernepleier
Tlf. 958 83 231
eva.solem@fosnes.kommune.no

Linda Aglen - helsesøster
Tlf. 902 67 998 (jobb)
linda.aglen@fosnes.kommune.no

Hilde Lundquist - prest

Tlf. 481 62 576

Mari-Ann Geving - lege
Tlf. 909 12 222

Cathrine Ørjasæter Forås- koordinator for forebyggende og helsefremmende arbeid

Tlf. 905 52 802

legekontoret@fosnes.kommune.no  

Jane Tingstad

Tlf. 915 82 989

jane.tingstad@fosnes.kommune.no                                                                                                              

Anne Johanne Lajord - sykepleier
Tlf. 951 47 712
anne-johanne.lajord@fosnes.kommune.no

Kriseteamet er en del av kommunens kriseberedskap, men har ikke vaktberedskap.
Så sant de er å treffe hjemme eller på arbeid, vil de kunne intervenere i en krisesituasjon.

Kriseteamets mål:
Å gi befolkningen tilbud om hjelp i krisesituasjoner, det kan være uventet
dødsfall, ulykker, brann, alvorlige skader eller annet.

Kriseledelse

Ved større alvorlige uønskede hendelser i lokalsamfunnet blir kommunens kriseledelse sammenkalt. Kriseledelsens hovedoppgave, spesielt i situasjoner der liv og helse er truet, er å støtte Politiet og den lokale redningssentralen (LRS) i dens arbeid med handtering av ulykken/katastrofen.

Kriseledelsen samles bl.a. fordi det kan være behov for raske beslutninger på tvers av fagområde og beslutninger som ligger utenfor den enkeltes kompetanseområde.

Kommunens kriseledelse (KL) er:

Ordfører, leder og ansvarlig for publikums- og innbyggerkontakt
Rådmannen, nestleder
Informasjonsansvarlig 
Helse- og omsorgssjef
Kommuneoverlege i Midtre Namdal samkommune
Teknisk sjef / brannsjef
Oppvekstsjef
Diverse støttepersonell

Lensmannen i Namsos og Fosnes tiltrer kriseledelsen så snart som praktisk mulig.