Været i dag:
Jøa Regn 2
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Pleie og omsorg > Kreftomsorg

Kreftomsorg

Å få en kreftdiagnose påvirker hverdagen. Den rammer ikke bare den som har fått kreft, men hele familien, venner og næromgivelser. Det kan være godt å ha en egen kontaktperson i kommunen. Kreftsykepleier kan gi tilbud til pasienter med kreft uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet.

Hovedmålet med kreftomsorgen i Fosnes kommune er å opprettholde god livskvalitet for kreftpasienter og deres pårørende. Alle mennesker er forskjellig og har ulike behov for oppfølging og støtte. Kreftsykepleierens viktigste oppgave er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig.
Kreftsykepleier kan også gi råd, veiledning og hun kan undervise samarbeidspartnere i kommunen.

Tilbudet er frivillig og gratis.
Ta direkte kontakt med kreftsykepleier Aslaug Hedel mob: 994 06 860 eller Fosnes sykeheim 900 26 708.