Været i dag:
Jøa Kraftig regn 7
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk > Kommunereformen > Artikkel

Kommunereformen - vedtak i Fosnes kommunestyre 28.01.2016

1. Fosnes kommune opprettholder sitt vedtak om å utrede opprettholdelse av egen kommune som et av alternativene. I tillegg vedtas det å utrede en kommunesammenslåing bestående av kommunene som i dag utgjør Midtre Namdal samkommune med tillegg av Flatanger kommune. Utredningen kan også inkludere kombinasjoner hvor ikke alle kommuner deltar, samt kombinasjoner hvor Høylandet og/eller Grong kommuner deltar.

 

2. Fosnes kommune ønsker så snart som mulig å starte dialog og eventuelle forhandlinger om innholdet i en intensjonsavtale med de øvrige kommunene i Midtre Namdal samkommune med tillegg av Flatanger kommune, Høylandet og/eller Grong kommuner. Forhandlingene kan også inkludere kombinasjoner hvor ikke alle kommuner deltar.

 

3. Fosnes kommunestyret utnevner et forhandlingsutvalg som gis fullmakt til å representere Fosnes kommune i nevnte forhandlinger. Det forutsettes at Fosnes kommunes arbeidsgruppa sammen med kommunestyret fortløpende holdes orientert og involveres i den utstrekning dette er naturlig. Det forutsettes også at arbeidsgruppa involverer kommunens innbyggere og forhandlingsutvalget tar med seg Fosnes kommunes visjon og hovedmål som et overordna prinsipp i prosessen.

 

4. Forhandlingsutvalget skal bestå av tre politiske valgte representanter, samt rådmannen.
Følgende representanter velges med personlig vararepresentanter:

1) Trygve Jonny Sandvik med personlig vararepresentant Gunn Ågot Leithe
2) Baard S. Kristiansen med personlig vararepresentant Silje Leirbekk
3) Frode Bjøru med personlig vararepresentant Rune Wik

Første forhandlingsmøte er berammet til mandag 8. februar 2016.