Været i dag:
Jøa Klarvær 4
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Skole og barnehage > Jøa barne- og ungdomsskole
Lesekroken inviterer til bruk

Småtrinnet ved Jøa barne- og ungdomsskole har laget lesekrok

Lesing er arti!

Bøker er viktig for å bli gode lesere. 1. klasse har innredet ny lesekrok, med høytidelig klipping og servering ble den åpnet i midten av februar.

Gitte Franck Sehm er vårt nye mobbeombud

Trøndelag har fått et mobbeombud

Kontaktperson for mobbeombudet i Fosnes kommune, er oppvekst og kultursjef Kari N. Thorsen

Les mer om mobbeombudet

Muligheter til å klage på forhold som kan ha negativ innvirkning på barnets/elevens fysiske/psykiske helse i barnehage og skole

Skolen/barnehagen skal legge til rette for en god praksis som sikrer at klager fra foresatte og barn blir mottatt/registrert og håndtert på en slik måte at deres rettigheter er ivaretatt.

Illustrasjon SFO-barn

Søknadsskjema SFO

SFO er organisert ved Jøa barnehage og ved Salsnes oppvekstsenter, grunnskole. Søknadsfrist 15.mai 2018

Søknadsskjema PDF document ODT document

Eventyrlig sjømatuke på Jøa

Elever og lærere ved Jøa skole gjennomførte i høst et undervisningsningsopplegg der de lærte om ressursene i havet som grunnlag for bosettingen langs kysten. Opplegget er utarbeidet av biolog Kari Helene Bachke Andresen.

Artikkelen er laget av Kari Helene Bachke Andresen og blir her publisert med hennes tillatelse. Atrikkelen er også publisert i tidskriftet Kysten nr. 2/2016

Vedtakk i Fosnes kommunestyre 25.02.2016

Oppvekstplan for Fosnes kommune 2016 - 2020

Fosnes kommune har utarbeidet en oppvekstplan, den skal være et styringsverktøy for alle som arbeider med barn og unges oppvekst i kommunen.

Skjema for søknad om permisjon fra undervisningen

Fra og med 01.12.2015 vil det i Fosnes være slike retningslinjer for søknad om permisjon fra undervisning: Permisjon til og med 2 dager, avgjøres av kontaktlærer, permisjon til og med 5 dager avgjøres av rektor. Permisjoner over 5 dager, avgjøres av oppvekst og kultursjef.

Søknad om permisjon må være levert i god tid (senest 14 dager) før permisjon skal tas.

Søknadsskjema og retningslinjer finnes her PDF document ODT document