Været i dag:
Jøa Skyet 2
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Invitasjon til informasjonsmøte om velferdsteknologi

Et økende antall eldre i Norge samt et synkende innbyggertall i mange kommuner gjør det nødvendig å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for at vi i framtitda skal greie å imøtekomme alle hjelpebehov. Fosnes kommune er sammen med alle kommuner i Namdalen med i et prosjekt der målet er å jobbe med innføring av slik teknologi i alle kommunene.

Målsettingen er at eldre skal få bo heime lengst mulig, og at de skal kunne delta aktivt i samfunnet og leve uavhengig og selvstendig så lenge som mulig. For å få til dette i framtida må det tenkes nytt og tas i bruk nye arbeidsmåter og ny teknologi.

Med finansiell støtte fra Helsedirektoratet er Fosnes med i prosjektet "Nasjonalt spredningsprosjekt for Velferdsteknologi i Namdalen (VINA). Prosjektets målsetting er at alle kommuner i Namdalen skal ha implementert teknologiske løsninger i løpet av prosjektperioden, eller at de bevisst har utsatt eller avstått fra teknologi basert på behovsanalyser og gjennomføringsmuligheter. Onsdag 28 febr-18 kl 13.30- 15 kommer prosjektleder for prosjektet Kjell Øivind Arntzen til Fosnes for å informere om dette prosjektet.

Møte foregår i kommunestyresalen, og er åpent for alle. Her vil det bli mulighet både til å få mer kunnskap om hva denne teknologien innebærer, og det vil bli anledning til å stille spørsmål og knytte kommentarer til det som blir presentert.

Velkommen!

Anne Johanne Lajord
Helse og omsorgssjef