www.fosnes.kommune.no

Vegarbeid på kommunale veger

Vegarbeid

Uke 39 blir det iverksatt opprusting av kommunale veger på Jøa. Arbeidet vil pågå i flere dager. Gammelvegen mellomg Rødbergskroken/Korsvegen og Frendal vil bli stengt i perioder.