www.fosnes.kommune.no

Aprilmøtene i fellesnemnda, Fosnes formannskap og kommunestyre avlyst

Ettersom det ikke foreligger saker som er klare til politisk behandling, er aprilmøtene i fellesnemnda for Nye Namsos, Fosnes formannskap og Fosnes kommunetyre avlyst.