www.fosnes.kommune.no

Elektronisk søknadsskjema

Søknadfrist 1.3.2019, for ny barnehageplass med oppstart 1.8.2019

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfrist for ny barnehageplass er 01.03. kl. 24.00. Søknadsskjema er nå elektronisk, og det er ikke anledning til å nytte papirskjema lenger. Hvis du/dere har plass for ditt/deres barn i en av våre barnehager, så har du/dere denne plassen fram til den sies opp. Ved endring av størrelse av plass og oppsigelse nyttes også det elektroniske søknadsskjemaet. 

Hvis man ønsker redusert plass, må det ses på sammensetning av barnegruppene og bemanning for om det er mulig å imøtekomme ønskede fridager. Det er en fordel om det settes opp andrevalg på samme barnehage med alternative dager.

Hvis det er noen som ikke har tilgang til datamaskin/internett, vil det være mulig å få hjelp til utfylling av søknadsskjema ved Fosnes kommunes Servicekontor, åpningstider 10.00 - 14.00 mandag til og med torsdag. Det vil også være mulig å få hjelp til utfylling ved våre barnehager.