www.fosnes.kommune.no

Ledige stillinger i Fosnes kommune

Er du sykepleier og kan tenke deg å jobbe på natt? Vi har to faste stilliger ledige.

Kan du tenke deg å være tilkallingsvikar i barnehage eller som renholder? Ta kontakt med personalkonsulent Sonja Høkholm, mobil 979 80 264 eller per e-post til sonja.hokholm@fosnes.kommune.no

Ledige stillinger i Fosnes kommune
St.nr Stilling Søknadsfrist
2601/18 Sykepleiere - to faste stillinger på 59,86% med for tiden tjeneste på natt åpen frist 

Trykk på stillingsnavn for å få opp fullstendig utlysningstekst.

Tilsetting skjer på kommunale vilkår. Det tas forbehold om mulige endringer som måtte oppstå fram til tilsetting skjer. Det må tas forbehold om fortrinnsrett for internt ansatte i deltidsstillinger og eventuelle omplasseringer. Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å få bli unntatt offentlighet likevel kan bli ført opp på søkerliste. I slike tilfeller vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Ansatte må være villig til å benytte egen bil i tjenesten, etter avtalt godtgjøring pr. kjørte km når det er tjenestlig behov for slik kjøring.

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema, bruk lenke nederst her. Skjemaet må fylles ut nøyaktig med alle relevante opplysninger, også om utdanning og praksis, da skjemaet også skal brukes som del av utvidet søkerliste. Ta deg gjerne tid til å skrive utfyllende opplysninger og begrunnelse for at du søker stillingen.

Klikk ovenfor på den stillingen som du ønsker å søke på. Da får du opp fullstendig utlysningstekst. Les utlysningsteksten. Fyll ut søknadsskjema og trykk "send". Søknaden leveres da inn i vårt saksbehandlingssystem. Dersom du har oppgitt e-post adresse, vil du få en kopi av skjemaet som kvittering for at prosessen var vellykket.

Bruk dette elektroniske søknadsskjema.

Kontakt servicekontoret i Fosnes kommune, telefon: 74286400, ved behov for hjelp.