Været i dag:
Jøa Skyet 9
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Pleie og omsorg > Hjemmetjenester

Hjemmetjenester i Fosnes

Telefon 900 26 708 Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring, også kalt hjemmehjelp.

Målsetting for hjemmetjenesten:

Pleie- og omsosrgstjenesten i Fosnes kommune skal få hjelp til daglige gjøremål og hjemmesykepleie slik at en kan føle trygghet ved å bo i eget hjem lengst mulig.

Serviceerklæringen er en veiledende norm i forhold til tildeling av tjenesten.

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp tildeles i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester og Forskrifter til kvalitet i omsorgstjenesten.

Innbyggere i Fosnes kommune som har særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder, kan søke om hjemmetjenester.

Arbeidsoppgaver du selv ikke er i stand til å utføre, kan det innvilges hjelp til etter en individuell vurdering av den enkeltes funksjonsnivå, og følgende tjenester kan da være aktuelle:

Hjemmesykepleie:

Hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-1 og 3-2, samt forskrift om kvalitet i omsorgstjenesten.

Tjenesten omfatter:

- Råd, veiledning og støttesamtaler.

- Opptrening, opplæring og vedlikehold av ferdigheter, samt hjelpemiddelstilpasning.

- Morgen- og kveldsstell, av- og påkledning, dusj/ hårvask, evt. hårrulling og negleklipp..

- Administrering av  medikamenter, prøvetaking, sårbehandling.

- Hjelp til alvorlig syke og døende.

 

Hjemmesykepleie er normalt tilgjengelig mellom kl. 07.30- 22.30 alle dager.

Praktisk bistand og opplæring:

Hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester §3-1 og 3-2, samt Rundskriv om kvalitet i omsorgstjenesten.

Tjenestetilbudet vil normalt være:

- Opptrening/ opplæring/ vedlikehold av ferdigheter.

- Renhold (støvsuging, vask, støvtørking, klesvask) og sengeskift ved behov.

- Vindusvask og skifte av gardiner inntil 2 ganger pr. år.

- Matombringing.

Praktisk bistand ytes mellom kl. 07.30- 15.00 på hverdager.

Andre tjenester tilgjengelig for hjemmeboende:

Hjemmeboende kan søke om ulike kommunale tjenester ved å henvende seg til kommunen, der egenandeler/ betaling vil variere for hver enkelt tjeneste.

Disse tjenestene tilbys etter faglige behovsvurderinger.

- Trygghetsalarm.

- Tekniske hjelpemidler.

 

Syns- og hørselskontakt:

Det er en egen syns- og hørselskontakt i kommunen som du kan ta kontakt med ved behov for hjelpemidler innenfor disse områdene. Det er Monica Leithe som har denne funksjonen, og hun kan nås på sykeheimen tlf. 900 26 708.