www.fosnes.kommune.no

Kalender

Kategori:
Fra:
Til:
Registrer arrangement
Mandag 21. oktober
21.10 - 3.11 19:00 - 22:00 Vrimmel Festivaler iCalendar card

Onsdag 30. oktober
17:00 Ettermiddagstreff iCalendar card

Søndag 3. november
11:15 Allehelgensgudstjeneste iCalendar card
15:00 Allehelgensgudstjeneste iCalendar card

Onsdag 27. november
17:00 Ettermiddagstreff iCalendar card

Søndag 8. desember
19:15 Lysmesse med presentasjon av årets konfirmanter iCalendar card

Søndag 22. desember
17:00 Julegudstjeneste iCalendar card
19:30 Svartsøndagskonsert iCalendar card

Tirsdag 24. desember
13:30 Julaftensgudstjeneste iCalendar card

Torsdag 26. desember
11:15 Høytidsgudstjeneste iCalendar card
14:00 Julegudstjeneste iCalendar card