Været i dag:
Jøa Delvis skyet 1
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk > Høringer
Dokumenter til offentlig ettersyn

Emilsen Fisk as - permanent tillatelse på lokalitet Ånholmen - høring

Emilsen Fisk as, 7900 Rørvik, søker om permanent tillatelse på lokaliteten 32017 Ånholmen i Fosnes kommune:

Søknad om utvidelse av biomasse på lokaliteten 32017 Ånholmen

Emilsen Fisk søker om utvidelse av produksjonen på lokaliteten 32017 Ånholmen

 • lokalisering: Ånholmen nordøst for Salsnes (64°43.188N og 11°27.701Ø Euref89/WGS84)
 • konsesjonstype: årlig produksjon på 3900 tonn matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann søkes utvidet til 4680 tonn

Merknader må være skriftlig og sendes til Midtre Namdal samkommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos innen 17.06.16.

Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist. Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen, som også fatter endelig vedtak i saken.

                                                                                                                                                                                      Midtre Namdal samkommune Utvikling

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass – ny høring

Fastsettelse av gebyr og avgifter 2015 - teknisk avdeling

Fosnes formannskap vedtok i møte 29.10.14 at forslag til fastsettelse av gebyr og avgifter 2015 – teknisk avdeling kan legges ut til offentlig ettersyn.

Namdal Settefisk AS - Søknad om ny lokalitet i Oksskardvika

Namdal Settefisk as, 7819 Fosslandsosen, søker om konsesjon for oppdrett av torsk i Fosnes Kommune:

 • lokalisering:

  Oksskardvika sørvest på Jøa, hjørner på anlegget:

  NV: 64º36.621N, 11º16.987Ø, NØ: 64º36.630N, 11º 17.111Ø,

  SØ: 64º36.417N, 11º17.193Ø, SV: 64º 36.408N, 11º17. 069Ø

 • omsøkt størrelse: 1560 tonn MTB

 • anlegg: plastmerder, totalt ca 100 x 400 meter ekskl. fortøyninger og forflåte

Merknader må være skriftlig med begrunnelse, og sendes Midtre Namdal Samkommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos, innen 28.07.14.  Uttalelse kan også sendes pr e-post til postmottak@midtre-namdal.no.

Evaluering av samkommuneforsøket i Midtre Namdal - Høring

Kommunene i Midtre Namdal (Namsos, Namdalseid, Overhalla og Fosnes) har siden 09.09.09 kjørt et forsøk med organisering av interkommunalt samarbeid etter samkommunemodellen.

Forsøket nærmer seg slutten og rapport er utarbeidet.

Rapporten legges nå ut til høring, høringsfrist 31.05.13