Været i dag:
Jøa Klarvær 4
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Tjenester A-Å

Tjenester A-Å

Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne

Kontaktinfo

Søknad om ledsagerbevis sendes oppvekstkontoret i Fosnes kommune, på fastsatt skjema, vedlagt 2 passfoto.

Beskrivelse

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes til den funksjonshemmede. En rekke institusjoner og arrangører av, for eksempel, idrettsarrangementer tilbyr gratis adgang eller billett til nedsatt pris til ledsageren, mot at den funksjonshemmede fremviser ledsagerbeviset. Ordningens bruksområde er under stadig utvidelse. 

Ordningen gjelder også for visse transportmidler.

Egen logo finnes på steder der de aksepterer ledsagerbevis.

Mer informasjon om ordningen finner du her: http://www.shdir.no/srff/temasider/ledsagerbevis/

Målgruppe

Ledsagerbevis kan være aktuelt for deg med:

  • bevegelseshemming
  • hørselshemming
  • synshemming
  • psykisk utviklingshemming
  • skjult funksjonshemming som f.eks. hjerte-/lungesykdommer eller alvorlige psykiske lidelser
  • allergier

Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Vilkår

Kommunen vurderer ikke økonomien din når de behandler søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

Lover

Tjenesten er ikke lovpålagt og ordningen er ikke innført i alle kommuner.

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Kommunen ved oppvekstkontoret kan kontaktes for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis.

Søknaden skal vedlegges passfoto, gjerne i elektronisk format (*.JPEG).

Søknadsfrist

Det søkes på fastsatt skjema, og det skal vedlegges 2 passfoto.

Saksbehandling

Kommunen kan hente inn informasjon om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat.

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.

Los-ord
funksjonshemmet, ledsager, ledsagerbevis, bevis, ledsagerstøtte, støtte, ledsagertjeneste, tjeneste, avlastning

DebugView   v2