Været i dag:
Jøa Delvis skyet 2
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Høringsfrist 13.11.2019

Høring kulturminneplan for Fosnes kommune

Nå ligger planen ut på høring. Kom gjerne med innspill på innholdet i planen. Høringsfrist 13.november 2019

Kulturminneplanarbeidet startet i august 2016. Det har vært en arbeidsgruppe som har arbeidet med innholdet, sammen med Jenny Pauline Slåttøy som har skrevet planen. Vi har hatt faglig hjelp fra distriktskonservatorene i Museet Midt, Stine Bjørntvedt og Therese Danielsen.

Høringen sendes postmottak@fosnes.kommune.no. Skriftlig høring kan også leveres servicekontoret på Dun/Innbyggertorget på Jøa (innbyggertorg etter 1.11.) eller sendes i post til Postbottak, Stavarvegen 2, 7856 Jøa.

Planen er en kommunedelplan, og skal behandles i Fosnes formannskap 27.11. og i Fosnes kommunestyre i det siste møtet 6.12.

Kulturminneplanen er utsendt elektronisk til arbeidsgruppen, de som har vært informanteri forhold til innhold i planen og berørte eiere av det som er nevnt i planen. Planen er også lagt ut på bibliotekene i kommunen og på servicekontoret.

Alle innspill vil bli vurdert i saksbehandlingen før planen legges fram for politisk behandling. Siden det etter 1.januar vil være en ny kommune, vil det ikke være mulig å utsette den politiske behandlingen. Vedtatt plan vil være et godt grunnlag når kulturminneplan for (nye) Namsos skal rulleres og behandles i framtiden.

Det har vært en utfordring å plukke ut bygninger/installasjoner/områder som skal være med i planen, det er ikke mulig å ramse opp alt vi har. En forutsetning er at grunneiere har et ønske om å ivareta sine objekter. Det har også vært en målsetting at det er balanse i planen, i forhold til plassbruk. Det er derfor foretatt et kvalifisert utvalg. Dessverre skal ikke imatrielle kulturminner, som hvordan arbeidsoppgaver har blitt utført osv., være en del av kulturminneplanen.

Når det gjelder tiltak, så er det ikke opp til Fosnes kommune å forplikte den nye kommunen til å foreta tiltak. Det er derfor satt opp en tiltaksliste som eget kapittel, hvor det foreslås tiltak som en bør ta tak i, det er da ikke nødvendigvis kommunen alene som skal ta tiltakene, men lag/foreninger kan gjerne ta initiativ til å bidra.