Været i dag:
Jøa Delvis skyet 2
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Helse og omsorgstjenester

Vi tilbyr sosiale tjenester som rus / feltarbeid, voldsproblematikk.

Økonomisk sosialhjelp, økonomisk disponering, gjeldsrådgivning inngår i NAV Fosnes.

Vi tilbyr helsetjenester som helsestasjon og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, legetjeneste, fysioterapi.

Kontaktinformasjon: 

Postadresse Fosnes servicekontor, Stavarvegen 2,  7856 Jøa
Besøksadresse Stavarvegen 2, 7856 Jøa


E-post:                postmottak@fosnes.kommune.no

Formannskapet har behandlet satser for oppvekst og kultur og helse- og omsorg

Gebyr og betalingssatser for 2018 - til høring

Gebyr og betalingssatser for oppvekst og kultur og helse- og omsorg ble behandlet i Fosnes formannskap, 15.11. 2017 og legges med dette ut til høring, før endelig behandling i Fosnes kommunestyre 14.12.2017.

Oversiktsdokument folkehelse i Fosnes kommune - 2016 - 2020

Oversikt over helsetilstanden til kommunens befolkning, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, er nå revidert. Revidert utgave er behandlet av kommunestyret 26.05.16. Dokumentet er gjeldende arbeids- og styringsverktøy for alt folkehelsearbeid i kommunen.

Vedtakk i Fosnes kommunestyre 25.02.2016

Oppvekstplan for Fosnes kommune 2016 - 2020

Fosnes kommune har utarbeidet en oppvekstplan, den skal være et styringsverktøy for alle som arbeider med barn og unges oppvekst i kommunen.

Innbyggere i Fosnes får kjernejournal

15. august vil ca. 400 000 innbyggere i tilsammen 59 kommuner i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal få sin kjernejournal.

Ved behov for mer informasjon enn det som ligger i lenken under, er det mulig å kontakte helse- og omsorgssjef Anne Johanne Lajord eller legekontoret i Fosnes.

Vakttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge tlf 466 17 410

Bufetat region Midt-Norge(Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal) har en felles vakttelefon for alle fosterforeldre som har behov for veiledning i en akutt krise.

Krisesenteret i Nord Trøndelag

Krisesenteret er åpent hele døgnet, året rundt. Det er et lavterskeltilbud du kan ta direkte kontakt med uten henvisning eller timeavtale.

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

Fra 1. desember 2008 finnes det en nasjonal kontakttelefon for eldre mennesker som er utsatt for overgrep. "overgrep brukes ofte som en samlebetegnelse for vold, trusler og trakassering og andre handlinger som kan virke krenkende" (Stort.meld. 25/2005-2006).