Været i dag:
Jøa Regn 2
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk > Styrer, råd og utvalg > Artikkel

Formannskapet i Fosnes i perioden 2011 - 2015

Oversikt med navn og kontaktinformasjon

Formannskapet i Fosnes for perioden 2011 - 2015 ble valgt i kommunestyremøtesak 66/11 den 29.09.2011, og har følgende ansvarsområde:

- overordna utvalg for plansaker - planutvalg

- beredskapsråd (sammen med rådmannen)

- kontrollutvalg for omsetning av alkoholholdige drikkevarer

- likestillingsutvalg

- valgstyre

- vedtaksorgan i hastesaker etter kommuneloven

  

Navn Politisk parti Type E-postadresse Mobil
Bjørg Tingstad Fellesliste SP og Krf Ordfører bjorg.tingstad@fosnes.kommune.no 915 87 451
Jarle Elden Fellesliste SP og Krf Varaordfører jarle.elden@fosnes.kommune.no 975 87 854
Ingri M L Mausner Fellesliste SP og Krf Medlem ingrid.langaas.mausner@fosnes.kommune.no 900 10 668
Eva Tranås Arbeiderpartiet Medlem eva.tranas@namsos.kommune.no 970 40 759
Frank Guldvik Arbeiderpartiet Medlem frank.guldvik@fosnes.kommune.no 908 54 306
         
Trygve J Sandvik Fellesliste SP og Krf Varamedlem trygve-jonny.sandvik@fosnes.kommune.no 916 46 433
Tone Laugen Fellesliste SP og Krf Varamedlem tone.laugen@fosnes.kommune.no 992 77 114
Sissel Gjeseth Fellesliste SP og Krf Varamedlem sissel.gjeset@fosnes.kommune.no 916 22 635
Åge Ivar Dille Fellesliste SP og Krf Varamedlem aage-ivar.dille@fosnes.kommune.no 904 05 037
Jon Skreddernes Fellesliste SP og Krf Varamedlem jon-olav.skreddernes@fosnes.kommune.no 907 74 347
Nikolay Vatne Arbeiderpartiet Varamedlem nikolay.vatne@fosnes.kommune.no 909 47 363
Ruth V Vatne Arbeiderpartiet Varamedlem

ruth-vendil.vatne

@fosnes.kommune.no

902 02 267
Joar K Reppen Arbeiderpartiet Varamedlem joar-kolbjorn.reppen@fosnes.kommune.no 948 87 334
Baard Kristiansen Arbeiderpartiet Varamedlem vbrom@online.no 901 27 218