Været i dag:
Jøa Delvis skyet 15
yr.no
Du er her: Hjem > Politikk > Høringer > Artikkel

Faktagrunnlag fremtidig barnehage- og skolestruktur i Fosnes

I forbindelse med behandling av budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 vedtok kommunestyret 15. desember 2016 å be rådmannen om å utrede fremtidig barnehage– og skolestruktur i Fosnes kommune.

Fosnes formannskap vedtok 5. april 2017 fremdriftsplan og prosess for medvirkning ved utredning av fremtidig barnehage – og skolestruktur i Fosnes kommune, Rådmannen ønsker å legge opp til en bred og involverende prosess fram til 29. mai 2017 med bakgrunn i et faktagrunnlag. Faktagrunnlaget ble sendt berørte parter for høring 6. april 2017 .

Innbyggerne på Lund, Salsnes, Elvalandet og Jøa inviteres herved til informasjonsmøter med gjennomgang av utarbeidet faktagrunnlag. 

Informasjonsmøtene avholdes

Mandag 8. mai kl. 19:00 på Salsnes skole

Tirsdag 9. mai kl. 19:15 på Jøa barne – og ungdomsskole