Været i dag:
Jøa Delvis skyet 10
yr.no
Du er her: Hjem > Artikkel

Mindre endring av plan, jf. plan- og bygningsloven § 12-14, 2.ledd

Endring av 1748RP005 Geilin boligområde

Icon_RP005

Reguleringsplan for Geilin boligområde er endret. Endringen innebærer at antall tomter i planområdet endres fra 10 til 6 og at det regulers inne en felles parkering. Endringen er vedtatt av rådmann 28.05.2018.

Planendringen er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-14, 2.ledd. Den gir kommune anledning til å delegere myndighet til å treffe vedtak om endring i reguleringsplan når endringen i liten grad påvirker gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natrur- og friluftsområder. Reguleringsplan for Geilin boligområde er fra 1982. Det er derfor tegnet nytt plankart og planen er digitalisert etter dagens bestemmelser. Planendringen har vært på høring til berøret parter og sektormyndigheten. Nytt plankart med bestemmelser på pdf-format finner du nednfor.

1748RP005_Plankart

1748RP005_Planbestemmelser

1748RP005_Planvedtak