Været i dag:
Jøa Klarvær 3
yr.no
Du er her: Hjem > Tjenester > Tekniske tjenester > Arealplaner > Digitalt Planregister > Artikkel

Digitalt planregister Fosnes kommune

bilde av en laptop med ei arkivskuff på tastaturet

Planregisteret består av en kart-del og en web-del.
Kart-del: www.kommunekart.com
Web-del: http://webhotel3.gisline.no/Webplan_1748

Hvordan bruke planregisteret

I kart-delen finner du ymse kart over hele kommunen. Kryss av for det kartlaget du ønsker å se på, «kommuneplan» eller «reguleringsplaner.». Reguleringsplaner som ikke er digitalisert er vist med sin plangrense, svart stiplet linje. Kartdelen finn du på http://www.kommunekart.com/ Denne er plattformuavhengig og kan brukes på alle pc’er. Fra kart-delen kan du gå direkte til web-delen der du finner de øvrige plandataene som plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, planvedtak o.s.v. Merk at dersom det er avvik mellom det digitale plankartet og plankartet i pdf-format er det alltid det vedtatte plankartet i pdf-format som er gjeldende plankart.

 

NB! Dersom du ønsker å bruke kart-delen fra nettbrett eller telefon, bør du laste ned app’en «kommunekart». Denne er gratis og finnes både på google play og app store.

 

Det er bare vedtatte planer som vises i kart-delen. For å finne data om planer som er under arbeid, må du går direkte til web-delen som ligger på denne lenken: http://webhotel3.gisline.no/Webplan_1748/

 

Alle planer finnes i planregisteret, men det kan mangle data. Særlig registrering av dispensasjoner er mangelfull. Ta kontakt om du tror det kan være flere data på planen.