Været i dag:
Jøa Delvis skyet 2
yr.no
Du er her: Hjem > Organisasjon > Beredskapsplaner

Beredskap og sikkerhet

I nødsituasjoner skal det varsles på nødnumrene som er:

 • 110 til brannvesenet,
 • 112 til politiet,
 • 113 til ambulanse.

Ved større alvorlige uønskede hendelser i lokalsamfunnet blir kommunens lriseledelse sammenkalt. Kriseledelsens hovedoppgave, spesielt i situasjoner der liv og helse er truet, er å støtte Politiet og den lokale redningssentralen (LRS) i dens arbeid med handtering av ulykken/katastrofen.

Fosnes kommunes kriseledelse er:

 • Ordfører,leder kriseledelsen og ansvarlig for publikums- og innbyggerkontakt,
 • Rådmannen, nestleder kriseledelse
 • Helse- og omsorgssjef
 • Kommuneoverlege i Midtre Namdal samkommune
 • Teknisk sjef / brannsjef
 • Oppvekstsjef
 • Informasjonsansvarlig
 • Diverse støttepersonell
 • Lensmannen i Namsos og Fosnes tiltrer kriseledelsen så snart som praktisk mulig.

Så snart som mulig opprettes det kontakt med Politiet, Sykehuset Namsos og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Om nødvendig også med nabokommuner og andre lokale eller sentrale fagmyndigheter.

Kommunen har et eget kriseteam / POSOM-gruppe ( = Psykisk og sosial omsorg ved ulykker). Selv om mest mulig hjelp og omsorg bør komme fra den rammedes nærmiljø; familie, venner, kollegaer, naboer, er krisetemaet et supplement og et alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke kan by på tilstrekkelig hjelperessurser.
Ved større katastrofer og ulykker skal kommunen tilby profesjonell hjelp.

Ved større ulykker legger kommunen regelmessig ut informasjon på kommunens hjemmeside med kopi til lokalavisen NA og TA samt NRK-Trøndelag. Media bistår slik kommunen og har en viktig rolle i informasjon av innbyggerne.

Selv om kriseledelsen og kriseteamet / POSOM-grupa har en viktig rolle som bidragsyter i handteringen av ulykker / katastrofer, er det likevel det arbeidet som gjøres i forkant i alle kommunale enheter som er det viktigste, nemlig:

- å forebygge for å redusere faren for at ulykker / katastrofer skal oppstå
- å være best mulig forberedt dersom det allikevel skulle gå galt.

Alle avdelingsleder i Fosnes kommune skal ha et stort fokus på samfunnssikkerhet i sin hverdag; og bl.a. utarbeide lokale risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. For stadig å forbedre oss på området samfunnssikkerhet øver vi regelmessig sammen med Politi, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og andre aktører.

Beredskap mot akutt forurensning av olje og kjemikalier til lands og til vanns handteres i en egen interkommunal beredskapsorganisasjon (Namdal IUA).