Været i dag:
Jøa Kraftig regn 7
yr.no
Du er her: Aktuelt

For ansatte i Fosnes kommune

For ansatte

Nye Namsos

Skjema

Postlister

Ordfører Bjørg mønstrer på_300x226

Flytte til Fosnes?

 

Mitt Fosnes....

 

....kan også gjerne bli ditt Fosnes

 
En stedbunden ordfører med varmt hjerte for heimkommunen er ikke noen nøytral informant. Aldeles ikke! Men les gjerne videre likevel. Og velkommen til Fosnes!

Informasjonsskriv for Fosnes

Kommunal informasjon til innbyggerne i Fosnes. Ofte inneholder skrivet også informasjon fra private lag og foreninger i kommunen. I tillegg finnes gjerne noen bilder fra ”Landet i Eventyret”. Skrivet blir også sendt i papirversjon til alle husstander ca. 10 ganger i året, i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre.

Betalingssatser