Været i dag:
Jøa Klarvær 20
yr.no
Du er her: Hjem 

Nyheter og kunngjøringer

Søknad om utvidelse av biomasse på lokaliteten 32017 Ånholmen

Emilsen Fisk søker om utvidelse av produksjonen på lokaliteten 32017 Ånholmen

  • lokalisering: Ånholmen nordøst for Salsnes (64°43.188N og 11°27.701Ø Euref89/WGS84)
  • konsesjonstype: årlig produksjon på 3900 tonn matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann søkes utvidet til 4680 tonn

Merknader må være skriftlig og sendes til Midtre Namdal samkommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos innen 17.06.16.

Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist. Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen, som også fatter endelig vedtak i saken.

                                                                                                                                                                                      Midtre Namdal samkommune Utvikling

Les mer